Raporti Tenderometri Komunal është i monitorimit të prokurimit publik komunal. Ky raport nxjerret në periudha katërmujore. Në përgjthësi raporti përmbanë të dhëna, të gjetura dhe rekomandime në lidhje me procedurat e prokurimit të ndjekura nga autoritetet komunale, transparenca, mbikëqyrja e implementimit të projekteve, intervistimi i operatorëve e kështu me radhë.

 

2017 Lipjan
Tenderometri Komunal Maj – Gusht 2017 Lipjan

Tenderometri Komunal Janar – Prill 2017 Lipjan

2017 Shtime
Tenderometri Komunal Maj – Gusht 2017 Shtime

Tenderometri Komunal Janar-Prill 2017 Shtime

 

2016 Lipjan
Lipjan Tenderometri Komunal Shtator-Dhjetor 2016

Lipjan Tenderometri Komunal Maj-Gusht 2016

Lipjan Tenderometri Komunal Janar-Prill 2016

2016 Shtime
Shtime Tenderometri Komunal Shtator-Dhjetor 2016

Shtime Tenderometri Komunal Maj-Gusht 2016

Shtime Tenderometri Komunal Janar-Prill 2016

 

2015 Lipjan / Shtime
Lipjan Tenderometri Komunal Vjetor 2015

Shtime Tenderometri Komunal Vjetor 2015