Public Organization for Local Initiatives and Supports800-123-456
 
 
 

Programet

 
 • DemoPOLIS

  DemoPOLIS

  POLIS është duke implementuar Grantin Institucional për zbatimin e Prgramit DemoPOLIS, i cili grant mbështetet nga Programi Promovimi i Shoqërisë Demokratike financuar nga Zyra Zvicerane për Bashkëpunim në Kosovë (SCO-K) […]

   
 •  
 • GreenPOLIS

  GreenPOLIS

   
 •  
 • EUPOLIS

  EUPOLIS

  POLIS do angazhohet të vejë në zbatim vlerat të cilat ndikojnë për një qeverisje të brendshme efikase, efektive, transparente, llogaridhënëse, të besueshme dhe të ndershme, të cilat do të mundësojnë […]

   
 •  
 • AgriPOLIS

  AgriPOLIS

   
 •  
 • LexPOLIS