Analizë e Buxhetit për vitin 2019 Lipjan

Analize e Buxhetit per vitin 2019 Shtime

 

 

Analiza e Politikes se Arsimit 2018 Lipjan

Analiza e Politikes se Arsimit 2018 Shtime

 

 

Analizë e shkurtër e buxhetit 2018 Lipjan

Analize e shkurter e buxhetit 2018 Shtime

 

Analiza e Tatimit ne Prone Lipjan

Analiza e Tatimit ne Prone Shtime